[Soek]

Berging og heving

 

[Slideshow Lite]

 
 
 
Kambo Marina er ledende i Oslofjordområdet når det gjelder berging av båter og utstyr eller heving av sunkne gjenstander.
Vi har hevet/berget over 1500 båter/maskiner, og vi er erfaringsmessig og utstyrsmessig meget godt utrustet for maritime oppdrag.
 

 

Heving og berging av verdigjenstander stiller store krav til kompetanse og sikkerhet. Havarerte gjenstander og omgivelser skal ikke påføres mer skade enn ved havariøyeblikket. Vår maskinpark og erfaring gjør oss i stand til ansvarsbevisst og fagmessig utføring av bergingsoppdrag.  

 
Vi disponerer løfteballonger, løfteputer, spesialbygde løftetanker i glassfiber som utgjør en total løftekapasitet på over 150 tonn, egne bergingsbåter og 5 lektere med kraner og vinsjer.
 
 
 
 
Sunseeker opp fra dypet: Videoen under viser heving av båt fra mer enn hundre meters dyp.
 
 
 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net