[Soek]

Miljøvennlig destruering av båter

 

Fjerning av vrak/hugging av båter
Kambo Marina startet med hugging av båter i 2014. Vi har en moderne maskinpark til hugging sortering av båtvrak, og vi tilbyr heving, fjerning og hugging av båter. Materialene blir sortert og levert godkjente mottak. Det samme gjelder drivstoff, olje og andre væsker. 
 
 
 
 
 
 

Forskjellige materialer sorteres og leveres godkjent deponi for gjenvinning.

 

 

 

 

 

 

 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net