[Soek]

Dykkeravdeling

 
Dykking
Kambo Marina har siden 1978 hatt en egen dykkeravdeling. Vi har lang erfaring med inspeksjon av forankring på flytende bryggeanlegg. Generell inspeksjon av undervannsskrog.
 
 
 

Inspeksjon i forbindelse med havari, kjøp, salg, begroing, grunnstøting etc.

Vi utfører skrogbørsting på skip og polering av skipspropeller.

 
Certificate:
  • Approval of service suppliers
  • Det Norske Veritas
 
 

 
 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net