[Soek]

Moringer

 
Forankring, vedlikehold, reparasjon av brygger
 
 
Kambo Marina har siden 1978 drevet med forankring og reparasjon av flytebryggeanlegg. Vi har den erfaringen og det utstyret som skal til for å utføre en jobb med et godt resultat.
 

Vi produserer, selger og legger ut moringer til bøyer og forankringer

 

Vi selger bøyer og forankringsmateriell, som: kjetting, tau, kauser og sjakler

 

Moringer og forankringsutstyr som har vært i bruk en stund bør (les: må) kontroleres jevnlig for slitasje og tæring

 

Vi kan løfte opp gamle moringer for kontroll, flytting eller fjerning. Dette skjer som regel med en av våre lektere

 

Kontroll og inspeksjon av forankringer under vann utføres av sertifiserte dykkere som er godkjent av Arbeidstilsynet

 

Kambo Marina kan også utføre konsulentarbeid når det gjelder forankring av havneanlegg

 
 

 
 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net