[Soek]

HMS-mål


Med havnas sentrale beliggenhet er det viktig å fokusere på miljø og god miljøpraksis.

Kambo Marina skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Vi skal sikre et tilfredsstillende miljønivå gjennom ivaretakelse av miljø i planlegging, utvikling og drift i henhold til egen målsetting og relevante lovbestemte krav.

Overordnede miljø- og HMS-mål for Kambo Marina

  1. Vi skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser
  2. Vi skal redusere støy
  3. Vi skal produsere mindre avfall og sortere mer
  4. Vi skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss
  5. Vi skal være en trygg og god arbeidsplass der fokus på trivsel, helse og medvirkning for ansatte ivaretas

 

 

 

 

 

 

 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net