[Soek]

Miljøvennlig utslipp

Utslipp

Vi har etablert en stasjon som hindrer utslipp til sjøen ved spyling av båter. Olje og annet forurensende utslipp fylles i lukkede beholdere i vår miljøcontainer. Denne tømmes av godkjent mottak.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kambo Marina AS
Marinabakken 51
1538 Moss
Tlf. 69 25 88 65
Mobil 909 11 859
postkambomarina.no
 

[Nyhetsmail]

   
Powered by web2net